پیام آوران طبیعت سبز

پیام آوران طبیعت سبز مشاور، طراح و سازنده گلخانه های مدرن

پرده انرژی سیوینگ و سایه انداز گلخانه ای

در این سیستم از پرده های آلومینیومی مخصوص (termal screen) بافته شده از الیاف آلومینیوم و پلی اتیلن که به صورت دستی و یا تمام اتومات در زیر سقف گلخانه استفاده می شود. که با توجه به قشای آلومینیومی استفاده شده در این نوع پرده در تمام فصول سال کارائی داشته به صورتی که در فصول گرم سال با توجه به قابلیت سایه اندازی و بازتاب گرما (به بیرون) و همچنین جلوگیری از ورود نور مازاد بر نیاز گیاه و جلوگیری از خروج رطوبت حاصل از سیستم های رطوبت ساز باعث خنک شدن گلخانه شده و به واسطه آن صرفه جویی به سزائی در هزینه های سیستم خنک کننده اعم از هزینه برق و آب شده و همچنین به شادابی و طراوت بیشتر محصول کمک نموده و باعث ماندگاری بیشتر محصول می گردد.

دانلود راهنما